Samling og Arkiv


FOTO – TEGNINGER

HISTORISKE DOKUMENTER


Jeg har en omfattende samling med utgangspunkt i lokalhistorie og bygningshistorie. Min samling omfatter foto, flere samlinger eldre arkitekturtegninger og historiske dokumenter.

 

Jeg selger bilder bare i sammenheng med profesjonelle oppdrag. Jeg har dessverre ikke kapasitet til å effektuere private bestillinger.

 

 

FOTOSAMLING

Omfatter over 100 000 fotografier fordelt på nyere digitale, glassplater, svart/hvit negativfilm, fargedias og svart/hvit papirkopier. Motivene dekker i hovedsak følgende emner:

 • Dagligliv, arbeidsliv og næringsliv i Drammen 1865-1960.
 • Gatepartier, bygninger og bymiljøer i Drammen 1865-2017.
 • Bygninger og bygningsmiljøer i Buskerud generelt, og spesielt kommunene Hol, Hole, Ringerike, Kongsberg, Lier, Øvre Eiker og Nedre Eiker 1969-2017.

 

Samlingen omfatter bl.a. fotoarkiver etter fotograf Hans Christian Christoffersen (1882-1962) og fotoamatøren David Granli (1885-1958) samt mitt eget fotoarkiv (1965-2017.).

 

ARKITEKTURTEGNINGER

Arkitekturtegninger utført av profesjonelle arkitekter og skolerte byggmestere. De viktigste er:

 • Bjarne Thinn Syvertsens kontor (1926-1973) med over 1100 oppdragsnummer, hvorav 238 villaer og mindre bolighus og 69 offentlige bygg. Bjarne Thinn Syvertsen (1895-1962) ledet kontoret fram til 1962 og sønnen Chris(tian) de siste 11 årene. I tillegg til et komplett arkiv av oppdragstegninger med tilhørende korrespondanse, består BTS-arkivet av arkitektenes elevarbeider.
 • Harald Steenbergs tegneoppdrag (1898-ca. 1920). Tegnearkivet omfatter både hus som byggmesteren selv har oppført, men også tegninger av hus oppført av andre. HS-arkivet er neppe komplett, men omfatter 81 oppdrag.
 • Thor Arne Karlsrud (1922-2005) hadde base i Oslo. Samlingen omfatter bare hans arbeider i Drammensområdet.
 • Thorleiv Thoresen Sellæg (1920-1986) arbeidet hos byarkitekten og byantikvaren i Oslo 1951-86, hvorav 13 år som byantikvar. Samlingen omfatter bare private oppdrag og er ikke komplett.

 

DOKUMENTER

Dokumentsamlingen omfatter:

 • Eldre bygninger i Drammen med vekt på bygningshistorie.
 • Personalhistorie knyttet til Drammen.
 • Lokalhistorisk arkiv for Drammen. Her inngår også bedrifts- og institusjonshistorie.
 • Bygningshistorie generelt.
 • Saksarkiv for egne oppdrag innen kulturvern, bygningshistorie og lokalhistorie.
 • Kart og illustrasjoner fra/om Drammen/Buskerud, bl.a. deler av Karin Pihls arkiv.

 

 

Tilgjengelighet.

Arkivet er privat og ikke tilgjengelig for andre brukere.

 

 

Hovedbygningen på Smithestrøm ble reIst som lystgård for Petronelle og Gabriel Smith og sto i hovedtrekk ferdig i 1778. Byggmester og arkitekt var mestersnekker Brede Rantzau. Bygningen ble fredet i 1923. Dronefoto Nils Maudal.

Smithestrøms gårdsfasade 36 år etter at huset ble fredet. 

Rehabilitering startet i 1975. Foto Thorleif Sagen 1959/Riksantikvaren.

Interiøret ble fullført i 1780-årene og preges av Louis Seize-stilen. Foto Tore Sandberg, Drammens Tidende.