Velkommen

BLIR DET PARK NEDENFOR HAGEN PÅ SMITHESTRØM?

Rokokkotrappen blomstrer i møte med klassisisme og pseudo-rokokko på Smithestrøm. Foto Devegg Ruud.Mens Smithestrøms interiører blomstrer (bildet), ligger den 250 år gamle hagen nå brakk. Vi abeider med planer for en oppgradering med utgangspunkt i hageanlegget slik det så ut omkring 1910. Vi vil tilrettelegge hagen til å tilfredsstille moderne brukskrav for drift og vedlikehold.


AKTUELT NÅ

SMITHESTRØM PARK

 

Områdereguleringsplanen for Godsløkka er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Her inngår en ny bydelspark over kulverten for den nye Vestfoldbanen. I tillegg til 750 boliger og betydelige næringsarealer, omfatter planen en ny bydelspark mellom Nybyen og Smithestrøm gård. Parken vil få navnet Smithestrøm park.

Utsnitt av overordnet landskapsplan for områdereguleringsplanen Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 21 og 23 er utarbeidet av lundhagem, KAP, Atsite og DRMA for Bane Nor. Smithestrøm gårds eiendomsgrense mot den foreslåtte parken er inntegnet med røde streker av nettsideeier.  å legge til din egen tekst.

Smithestrøm gård inngår ikke i reguleringsplanen for Godsløkka, men ligger strategisk plassert  mot den planlagte parken. Parkområdet dekker kommunens og Bane Nors arealer og ligger i vinkel rundt Smithestrøm. I illustrasjonsplanen som følger reguleringsplanen (se over) har forslagsstillerne lagt alle Smithestrøms grønne arealer inn i den offentlige parken, til tross for at våre arealer ligger utenfor reguleringsområdet. Det foreligger imidlertid ingen avtale om bruk eller overdragelse av de private arealene.