Velkommen

LYKKEN ER Å DELE FRODIG FORTID MED ANDRE

Høyt under taket på Smithestrøm. Foto: Devegg Ruud.


Jeg kan byens historie og har formidlet den gjennom byvandringer, foredrag, bøker og artikler. Etter 50 års virksomhet innen bygningsvern, restaurering av antikvariske hus, og registrering og vurdering av kulturminner, har også kulturminnevernet vært en viktig del av min kulturformidling.


AKTUELT NÅ

UnderH

DRAMMEN HAVNS HISTORIE


HAVNA I DRAMMEN SKAPTE BYEN. Boka forteller historien om hvordan utskipning av trelast skapte grobunn for et bysamfunn der Drammenselva går over i Drammensfjorden. Les om havnas utvikling gjennom 600 år fram til dagens moderne havn og hele Norges bilhavn. Boka dekker området fra Landfalløya til Rødtangen og den viktige vinterhavna Svelvik.


BOKA ER KRYDRET MED 700 HISTORISKE FOTOGRAFIER, kart og tegninger som gir et godt inntrykk av hvordan Drammens og Svelviks elvebredder har sett ut til ulike tider. Du får en grundig beskrivelse av privat og offentlige havneanlegg og de mange sjøbuene som en gang lå langs elva. Du blir kjent med rutebåter, slepebåter, isbrytere og sandjakter.


Nye og ukjene sider ved byens mange bruer blir også avdekket. Her finner du historien om hvordan kommunen sikret seg Holmen til framtidig havn, og hvordan planene for havna i seinere år er endret fra storhavn til grønn havn.


Sist, men ikke minst vil du finne ukjent kunnskap om byens og fjordens 20-talls skipsverft og skipene som de bygde gjennom 300 år.


(Tidligere utgitt i denne serien: DRAMMEN by i utvikling gjennom 400 år" (2010) og "DRAMMEN blott til lyst" (2014). 


Boka kjøpes i bokhandelen eller direkte fra utgiver Z-forlag eller Drammen Havn.