Velkommen

LYKKEN ER Å DELE FRODIG FORTID MED ANDRE

Høyt under taket på Smithestrøm. Foto: Devegg Ruud.

Drammen er full av overraskelser – spennende hus, historiske hendelser og markante personligheter. Byen har en levende fortid som fortsatt venter på å bli oppdaget og formidlet.

Jeg kan byens historie og har formidlet den gjennom byvandringer, foredrag, bøker og artikler. Etter 50 års virksomhet innen bygningsvern, restaurering av antikvariske hus, og registrering og vurdering av kulturminner, har også kulturminnevernet vært en viktig del av min kulturformidling.


AKTUELT NÅ

Bildene:

Over: Utkast til bokforside.


Under: Jørgensen og Knudsens verft på Holmen (1855-1885). Foto: C G Rude.


Nederst til venstre: Skonnerten Eva Mina med skipslaget på Tangen i bakgrunnen.

Gouache: Hans P C Dahm/Drammens museum.


Nederst til høyre: Utsnitt av kart fra 1730-årene. Kartverket.


DRAMMEN HAVNS HISTORIE


På oppdrag fra Drammen Havn skriver jeg bok om havnas historie. Det vil bli en bok som tar for seg havnas betydning for byen og følger havnehistorien fra begynnelsen av trelasteventyret i middelalderen og fram til dagens moderne havn. Perspektivet er bredt og omtaler de fleste sider ved privat og offentlig havnevirksomhet.


Boka vil dekke elva, havna og fjorden fra hengslene på Eiker og ut til Rødtangen. Prosjektet innebærer omfattende ny forskning som har avdekket masse ny kunnskap og mye ukjent kart- og bildemateriale.


Blant "nyhetene" er en rekke ukjente bilder og kart fra Drammen før bybrannene i 1866 og 1870 som gjør det mulig å dokumentere sjøbuene som forsvant den gang.


Et annen viktig historisk kapittel blir presentasjon av et 20-talls skipsverft og ikke minst stedene hvor virksomheten foregikk. Hvem klarer å nevne mer enn 5?


Utgivelsen er ennå ikke endelig bestemt, men manuskriptet legger opp til en gjennomillustrert bok med mer enn 400 sider og i stort format. Dette vil trolig bli det 3. bindet i serien om Drammens fysiske utviklingshistorie.

(Tidligere utgitt: DRAMMEN by i utvikling gjennom 400 år" (2010) og "DRAMMEN blott til lyst" (2014). 

Copyright © All Rights Reserved

KONTAKT


E-post: jo(at)sellaeg.no


Mobil: + 9552 6992


Smithestrømsveien 7, 3045 Drammen


Jo Sellæg

Kulturminneforvalter


Tidligere rådgiver i bygningsvern og formidler av kunnskap og historie knyttet til vår fysiske kulturarv. Nå faglitterær forfatter og deltidspensjonist.