Bygningsvern

BYGNINGSVERN


Jeg har arbeidet som rådgivning innen bygningsvern 1974-2017. De første 12 årene som representant for Fortidsminneforeningen i Buskerud, og fra 1986 gjennom eget firma. Arbeidet med faste kulturminner har bestått i rådgivning, dokumentasjon, prosjektering, flytting og praktisk restaurering på antikvarisk grunnlag.


Jeg tar nå ikke nye oppdrag.


Øverst: Smithestrøm (oppført 1778).

Over: Sofienbergløkken (oppført 1799).

Under: Frydenhaug (ca. 1785, ombygd 1847).

Deretter: Cappelengården (1697, tilbygg 1718).

Nederst: 3 rapporter.

Alle foto: Enerett Jo Sellæg.

Her er eksempler på tidligere utførte oppdrag:


Jeg har vært benyttet som rådgiver ved restaurering av verneverdige hus, de fleste i Drammen og nedre del av Buskerud. Blant mine oppdragsgivere er Fortidsminneforeningen, Drammens Museum, Oslo Bymuseum, Stiftelsen Fossesholm, Lier Bygdetun, Nedre Eiker/Temte bygdetun, Sigdal og Eggedal Museum, Drammen kommune/Drammen Eiendom, Nedre Eiker kommune og Statsbygg/Eidsvollsbygningen.


I min egen rådgivervirksomhet har jeg utført ca. 150 eksterne prosjekteringsoppdrag 1986-2017 innen restaurering eller gjenskaping av eldre bygninger etter antikvariske prinsipper. Eksempler:

 • Vertshuset, Bærums Verk, restaurert hovedbygning og kornbur (1987-88).
 • Hus 42, Storgata i Gamle-Hokksund i Øvre Eiker, restaurert hovedbygning (1988-89).
 • Aspelia, Sigdal, ombygging våningshus, nytt loft, stolpehus og bryggerhus (1989-2003).
 • Stein gård, Hole, interiører i hovedbygning, nytt loft (1990-2007).
 • Tollbugata 62, Drammen, restaurert hovedbygning og drengestue (1990-91).
 • Gyldenløves plass 1, Drammen, restaurert hoved- og sidebygninger (1992-93).
 • Ytterkollen grendehus, Nedre Eiker, restaurert (1993).
 • Elstergården, Bragernesåsen, Drammen, flytting og restaurering (1992-98).
 • Øvre Storgate 89, Drammen, ny laftet kårbolig (1998-2000).
 • Nauff gård i Hoff, restaurert våningshus (2000-01).
 • Fossesholm herregård i Øvre Eiker, tilbygg til steinfjøset (2001-02).
 • Rådhusgata 4, Kongsberg, restaurert hovedbygning (2002-12). Kommunens vernepris.
 • Møllergata 27, Kongsberg (2004-07). Restaurert bygninger. Kommunens vernepris 2010.
 • Bergseminaret, Kongsberg, hovedbygning (i samarbeid med ark. Nils Friis, 2006-07).
 • Tollbugata 62 E, Drammen, tilbakeføring stall og forretning (2009).
 • Øvre Storgate 46-48, Drammen, restaurert fasader 2 bolighus (s/m. Arkitektgruppen, 2012-13). Kommuens byggeskikkpris.
 • Kobbervik gård, Drammen, restaurering (i samarbeid m/DRM arkitekter, 2012-13).
 • Frydenhaug gård, Drammen, restaurert hovedbygning (sm Solli arkitekter, 2013-17).
 • Grensegata 1, Drammen, restaurert eksteriører våningshus (2016-).
 • Langesøy gård, Langesøya 1, Nedre Eiker (2016-).


Prosjektering og restaurering av 15 egne, fredete eller verneverdige bygninger:

Smithestrøm gård, Smithestrømsveien 7, Drammen, fredet lystgård med (nå) 5 hus:

 • Lystgårdsbygning fra 1767-88, omfattende istandsatt og tilbakeført (1977-pågår).
 • Søndre sidebygning fra 1870, omfattende istandsatt og tilbakeført (2002-04).
 • Kjellerbygning fra tidlig 1800-tallet, omfattende rehabilitert og tilbakeført (2013).
 • Løkkebygning fra 1799, tilflyttet fra Sofienberg, gjenreist og restaurert (1989-pågår).
 • Vognskjul (oppr. lystgård) fra ca. 1710, tilflyttet fra Plassen/Grønvoll (1989-2000).

Cappelengården, Tollbugata 54, Drammen. Fredet handelsgård med 5 hus:

 • Hovedbygning fra 1697/1718 med komplette 300 år gamle interiører, restaurert (1996-1998).
 • Kontorbygning fra 1721 med interiør fra siste halvdel 1800-tallet, restaurert (1998-2000)
 • Bryggerhus fra tidlig 1700-tallet, omfattende restaurert.
 • Loftsbygning fra tidlig 1700-tallet, omfattende restaurert (2000).
 • Drengestue fra 1696, omfattende restaurert (2003-2005)

Vestre Nedalen, Sigdal, gårdsbruk med 6 laftebygninger i sterkt forfall, rehabilitert og tilbakeført:

våningshus, bryggerhus, sauestall, sommerfjøs og stabbur (1979-2015). I dag sameiet.REGISTRERING OG VURDERING AV KULTURMINNER

Jeg har over 40 års erfaring med å registrere og vurdere kulturminner og fastsette verneverdier. Gjennom 1990-årene utviklet jeg et effektivt og etterprøvbart system for registrering og vurdering av verneverdige kulturminner. Dette har er tatt i bruk av Buskerud fylkeskommune og 15 kommuner, bl.a. Drammen, Kongsberg, Ringerike (Hønefoss), Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker.


En rekke oppdrag har munnet ut i en omfattende, trykt rapport tilrettelagt for et større publikum:

 • Kulturminner i Øvre Eiker. Kulturminneregistrering og vurdering for Øvre Eiker kommune (2015-16). Pilotprosjekt med registrering/fotografering direkte på nettbrett ved bruk av Buskerud fylkeskommunes kulturminneapplikasjon.
 • (Kulturminner i Drammen. Kulturminneregistrering og vurdering av gjenstående deler av kommunen (Brakerøya/Strøtvet, Tangen/Åskollen, Danvik/Fjell, Hamborgstrøm/Øren, Åssiden og Skoger) (2013-16).
 • Kulturminner i Nedre Eiker. Kulturminnevurdering for nedre Eiker i samarbeid med KEY arkitekter (2012).
 • Kulturminner i Lier. Kulturminnevurdering for Lier kommune (2008-11).
 • Kulturminner på Konnerud i Drammen. Kulturminnevurdering for Drammen kommune (2008-09).
 • Kulturminner i øvrige deler av Hønefoss byområde for Teknisk etat, Ringerike kommune (2003). Bredt anlagt kulturminnerapport utgitt som bok: Hus i Hønefoss (2007).
 • Øvre Sund. Kulturminnevurdering og reguleringsplan i samarbeid med Asplan Viak. Rapport: Øvre Sund-Gropa. (2004-05).
 • Kulturminner i Drammen sentrum, nyregistrering, revisjon og utvidelse av tidligere arbeid for Byplan, Drammen kommune (2003).
 • Kulturminner i Strømsgodset. Kulturminnevurdering 2003 for Drammen kommune. Senere oppdatert. Bredt anlagt kulturminnerapport Hus i Strømsgodset. Lagt ut digitalt på kommunens nettside.
 • Kulturminner i Kongsberg byområde for Teknisk etat, Kongsberg kommune (2002-03).
 • Kulturminner i Hønefoss sentrum for Teknisk etat, Ringerike kommune (2001-02).
 • Konnerudgata i Drammen. Intern kulturminnevurdering for Statens vegvesen Buskerud 2000.
 • Øvre Sund bru/Kreftings gate. Internt kulturminnevurdering for Statens vegvesen Buskerud 1999.
 • Kulturminner i Gulskogenområdet i Drammen (Strøm-Langum) for Byplanavdelingen, Drammen kommune 1996-97 og 2003.
 • Jernbanebruene i Drammen for NSB 1995. Internt rapport.
 • Kulturminner i Drammens sentrale byområde for Byplanavdelingen, Drammen kommune (1992-93). Rapport: Hus i sentrum – bevaring av kulturminner i Drammen sentrum (1993).
 • Kulturminner langs Drammenselva innen Drammen kommune for Miljøavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud (1988-89). Rapport: Kulturminner i og ved elven (1989).
 • Kulturminner i Sandsvær og Jondalen for Kongsberg kommune (1986-87). Rapport: Bevaringsplan for Kongsberg – Bygdene Sandsvær og Jondalen (1987).
 • Kulturminner i Tollbugata i Drammen for Fortidsminneforeningen (1985). Rapport: Tollbugata 41-73, hus og miljø før og nå.
 • Kulturminner i Øvre Storgate i Drammen for "Fremtid for byen vår" (1976-77). Rapport: Øvre Sund – forslag til reguleringsplan.