Bygningsvern

Cappelengården i Tollbugata 54 i Drammen. Fasade fra 1767.

Foto Ingar Holm.

Rødstuen i Cappelengården fungerte lenge som mitt kontor. Fast interiør er autentisk fra omkring 1730. Foto Devegg Ruud.

Rødstuen før restaurering. Foto Jo Sellæg.

Kjøkkenet fremstår i hovedtrekk slik det ble «modernisert» omkring 1730. Foto Jo Sellæg.

Bryggerhuset ble jekket opp og fikk nytt «fotfeste».

Foto Jo Sellæg.

BYGNINGSVERN

 

Jeg har arbeidet som rådgivning innen bygningsvern 1974-2017. De første 12 årene som representant for Fortidsminneforeningen i Buskerud, og fra 1986 gjennom eget firma. Arbeidet med faste kulturminner har bestått i rådgivning, dokumentasjon, prosjektering, flytting og praktisk restaurering på antikvarisk grunnlag.

 

Virksomheten er avviklet og jeg tar ikke nye oppdrag.

 

 

BYGNINGSVERN OG RESTAURERING

Jeg har vært benyttet som rådgiver ved restaurering av verneverdige hus, de fleste i Drammen og nedre del av Buskerud. Blant mine oppdragsgivere er Fortidsminneforeningen, Drammens Museum, Oslo Bymuseum, Stiftelsen Fossesholm, Lier Bygdetun, Nedre Eiker/Temte bygdetun, Sigdal og Eggedal Museum, Drammen kommune/Drammen Eiendom, Nedre Eiker kommune og Statsbygg/Eidsvollsbygningen.

 

Prosjektert restaurering av antikvarisk verdifulle bygninger:

I min egen rådgivervirksomhet har jeg utført ca. 150 eksterne prosjekteringsoppdrag 1986-2017 innen restaurering eller gjenskaping av eldre bygninger etter antikvariske prinsipper. Her er noen eksempler:

 • Vertshuset, Bærums Verk, restaurert hovedbygning og kornbur (1987-88).
 • Hus 42, Storgata i Gamle-Hokksund i Øvre Eiker, restaurert hovedbygning (1988-89).
 • Aspelia, Sigdal, ombygging våningshus, nytt loft/bur, stolpehus og bryggerhus (1989-2003).
 • Stein gård, Hole, interiører i hovedbygning, nytt laftet loft/bur (1990-2007).
 • Tollbugata 62, Drammen, restaurert hovedbygning og drengestue (1990-91).
 • Gyldenløves plass 1, Drammen, restaurert hoved- og sidebygninger (1992-93).
 • Ytterkollen grendehus, Nedre Eiker, restaurert (1993).
 • Elstergården, Bragernesåsen, Drammen, flytting og restaurering (1992-98).
 • Øvre Storgate 89, Drammen, ny laftet kårbolig (1998-2000).
 • Nauff gård i Hoff, restaurert våningshus (2000-01).
 • Fossesholm herregård i Øvre Eiker, tilbygg til steinfjøset (2001-02).
 • Rådhusgata 4, Kongsberg, restaurert hovedbygning (2002-12). Kommunens vernepris.
 • Møllergata 27, Kongsberg (2004-07). Restaurert bygninger. Kommunens vernepris 2010.
 • Bergseminaret, Kongsberg, hovedbygning (i samarbeid med ark. Nils Friis, 2006-07).
 • Øvre Storgate 46-48, Drammen, restaurert fasader 2 våningshus (s/m. Arkitektgruppen, 2012-13).
 • Kobbervik gård, Drammen, restaurering og tilpassing (i samarbeid m/DRM arkitekter, 2012-13).
 • Frydenhaug gård, Drammen, restaurert hovedbygning (i samarb/m Solli arkitekter, 2013-17).
 • Grensegata 1, Drammen, restaurert eksteriører våningshus (2016-22).
 • Langesøy gård, Langesøya 1, Nedre Eiker (2016).

 

Prosjektering og omfattende restaurering av 15 egne, fredete eller verneverdige bygninger:

Smithestrøm gård, Smithestrømsveien 7, Drammen, fredet lystgård med (nå) 5 hus:

 • Lystgårdsbygning fra 1767-88, omfattende istandsatt og tilbakeført (1976-dd.).
 • Søndre sidebygning fra 1870, omfattende istandsatt og tilbakeført (2002-04).
 • Kjellerbygning fra tidlig 1800-tallet, omfattende rehabilitert og tilbakeført (2013).
 • Løkkebygning fra 1799, tilflyttet fra Sofienberg i Oslo, gjenreist og restaurert (1989-96, 2023).
 • Vognskjul (oppr. lystgård) fra ca. 1710, tilflyttet fra Plassen/Grønvoll (1989-2000).

Cappelengården, Tollbugata 54, Drammen. Handelsgård med 5 fredete bygninger:

 • Hovedbygning fra 1697/1718 med komplette 300 år gamle interiører (1996-1998).
 • Kontorbygning fra 1721 med interiør fra siste halvdel 1800-tallet (1998-2000).
 • Bryggerhus fra tidlig 1700-tallet (1997-98).
 • Loftsbygning fra tidlig 1700-tallet (2000).
 • Drengestue fra 1696 (2003-2005).

Vestre Nedalen, Sigdal, gårdsbruk med 6 laftebygninger i sterkt forfall:

våningshus, bryggerhus, sauestall, sommerfjøs og stabbur (1979-2015). I dag sameiet.

 

 

REGISTRERING OG VURDERING AV KULTURMINNER

Jeg har over 40 års erfaring med å registrere og vurdere verneverdier på kulturminner. Gjennom 1990-årene utviklet jeg et effektivt og etterprøvbart system for registrering og vurdering. Systemet ble tatt i bruk av Buskerud fylkeskommune og 15 kommuner i og utenfor fylket, bl.a. Drammen, Kongsberg, Ringerike, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

 

Registreringer og vurderinger

En rekke oppdrag har munnet ut i en omfattende, trykt rapport tilrettelagt for et større publikum:

Kulturminner i Øvre Eiker. Kulturminneregistrering og vurdering for Øvre Eiker kommune (2015-16).

 • Kulturminner i Øvre Eiker. Kulturminneregistrering og vurdering for Øvre Eiker kommune (2015-16).
 • Kulturminner i Drammen. Kulturminneregistrering og vurdering av gjenstående deler av kommunen (Brakerøya/Strøtvet, Tangen/Åskollen, Danvik/Fjell, Hamborgstrøm/Øren, Åssiden og Skoger) (2013-16).
 • Kulturminner i Nedre Eiker. Kulturminnevurdering for nedre Eiker i samarbeid med KEY arkitekter (2012).
 • Kulturminner i Lier. Kulturminnevurdering for Lier kommune (2008-11).
 • Kulturminner på Konnerud i Drammen. Kulturminnevurdering for Drammen kommune (2008-09).
 • Kulturminner i øvrige deler av Hønefoss byområde for Teknisk etat, Ringerike kommune (2003). Bredt anlagt kulturminnerapport utgitt som bok: Hus i Hønefoss (2007).
 • Øvre Sund. Kulturminnevurdering og reguleringsplan i samarbeid med Asplan Viak. Rapport: Øvre Sund-Gropa. (2004-05).
 • Kulturminner i Drammen sentrum, nyregistrering, revisjon og utvidelse av tidligere arbeid for Byplan, Drammen kommune (2003).
 • Kulturminner i Strømsgodset. Kulturminnevurdering 2003 for Drammen kommune. Senere oppdatert. Bredt anlagt kulturminnerapport Hus i Strømsgodset.
 • Kulturminner i Kongsberg byområde for Teknisk etat, Kongsberg kommune (2002-03).
 • Kulturminner i Hønefoss sentrum for Teknisk etat, Ringerike kommune (2001-02).
 • Konnerudgata i Drammen. Intern kulturminnevurdering for Statens vegvesen Buskerud 2000.
 • Øvre Sund bru/Kreftings gate. Internt kulturminnevurdering for Statens vegvesen Buskerud 1999.
 • Kulturminner i Gulskogenområdet i Drammen (Strøm-Langum) for Byplanavdelingen, Drammen kommune 1996-97 og 2003.
 • Jernbanebruene i Drammen for NSB 1995. Internt rapport.
 • Kulturminner i Drammens sentrale byområde for Byplanavdelingen, Drammen kommune (1992-93). Rapport: Hus i sentrum – bevaring av kulturminner i Drammen sentrum (1993).
 • Kulturminner langs Drammenselva innen Drammen kommune for Miljøavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud (1988-89). Rapport: Kulturminner i og ved elven (1989).
 • Kulturminner i Sandsvær og Jondalen for Kongsberg kommune (1986-87). Rapport: Bevaringsplan for Kongsberg – Bygdene Sandsvær og Jondalen (1987).
 • Kulturminner i Tollbugata i Drammen i samarbeid med Fortidsminneforeningen (1985). Rapport: Tollbugata 41-73, hus og miljø før og nå.
 • Øvre del av Dynge i Gamle-Hokksund i Øvre Eiker. Prosjekt sammen med Fortidsminneforeningen i Buskerud (1979-80). Rapport: Reguleringsplan for Øvre Dynge.
 • Kulturminner i Øvre Storgate i Drammen for "Fremtid for byen vår" (1976-77). Rapport: Øvre Sund – forslag til reguleringsplan.