Blå skilt og byvandring

Blått skilt på Cappelengården. Foto Finn Stalheim Møller.

BLÅ SKILT I DRAMMEN

 

149 Blå skilt forteller i kortform historien til sentrale kulturminner i Drammen. De blå emaljeskiltene i form av en superellipse setter sitt preg på byen. Arbeidet med skiltene har pågått i 12 år i regi av Drammen Historielag. Prosjektleder Ole G. Braaten har tatt seg av all organisering, mens Jo Sellæg har utarbeidet tekster til alle skiltene. Oslo Byes vel har som eier av skiltsystemet sørget for produksjonen.

 

Skiltene er finansiert av aksjon Brannvakta. Den ble startet 12. februar 1993 med formål å samle inn penger for tilbakekjøp av den minste av tårnbygningene i Drammen. Initiativtaker var Sten Bille. Han fikk med seg Jo Sellæg, Terje Aass og Helge Otto Mathisen i et styre for aksjonen. Ved avslutning av aksjonen i 1994 sto det 515.913 kroner på konto. Etter hvert ble det klart at formålet med aksjonen ikke kunne gjennomføres.

 

Nytt formål til glede for flest mulige drammensere ble aksjonskomiteens løsning: De gikk inn for skilting av kulturminner og symbolbygg. Dette var et prosjekt som Fortidsminneforeningen i Buskerud hadde startet flere år tidligere. Så langt var 11 hus og steder skiltet, og i 2011 startet arbeidet med å blåmerke attraksjoner i tidligere DRammen kommune. Tårnfondet hadde i mellomtiden vokst til 980 000 kroner, og det var nok til å dekke innkjøp og montasje av skilt.

 

Stedene som har fått skilt kjennetegnes ved å være

  • kulturminner,
  • kjente bygg eller steder som mange i byen har et forhold til, og som
  • befinner seg spredt over store deler av byen med hovedtyngde i sentrumsområdene.

 

Prosjekte ble avsluttet og overlevert til byen på flyttedagen 14. april 2023. Da er det 12 år siden Drammen historielag startet skiltprosjektet og drøye 30 år siden Aksjon Brannvakta så dagens lys. Arbeidet med skiltene var en gave til byen fra de innvolverte - historielag, prosjektleder og tekstforfatter.

For Drammen Historielag har jeg laget 16 byvandringskart, og var i mange år deres selvskrevne omviser til disse vandreturene.


BYVANDRING I DET HISTORISKE DRAMMEN

 

For mer enn 40 år siden innførte jeg begrepet byvandring i Drammen. Vandringene har vist vei til de fleste tenkelige og utenkelige historiske steder i byen. Etter flere hundre vandringer har jeg nå overlatt vandringen til andre og kan bare anbefale interesserte oppdagere av byen å støtte seg til mine 16 byvandringskart.

 

Byvandringskartene er utarbeidet for Drammen Historielag og kjøpes ved henvendelse til laget, eller de er til salgs når historielaget eller byguidene inviterer til byvandring.