Foredrag

FOREDRAG

 

Jeg holder foredrag med historiske temaer fra Drammen, og om bygningshistorie og kulturminnevern generelt. Alle foredrag presenteres i Power-Point og er gjennomillustrerte. Når jeg har kapasitet og tid til forberedelse, kan jeg også påta meg å lage "skreddersydde" foredrag.

Her er et knippe ferdige foredrag å velge blant:

 

DRAMMENS HISTORIE

 • Blott til lyst – Drammensernes lystgårder rundt byen 1700-1860.
 • Drammen – by i utvikling gjennom 400 år. Byens fysiske utvikling.
 • Byen som kom rekanes på ei fjøl – Byens historie på 60 minutter.
 • Trangt og kummerlig, men skitt au. Boligforhold i Drammen 1750-1950.
 • Drammen i brann 1866. Norges største bybrann (før Ålesund brant),
 • Bybrua i Drammen – 2 bruer gjennom 200 år.
 • Fra masken til ilden – Teaterbygninger i Drammen.
 • Drammens havn, sjøfart og skipsbygging.
 • Strømsø – kirken og byen.
 • Øvre Sund og Strøm-morenen. Bysamfunn gjennom 450 år.

 

BYGNINGSVERN OG KULTURMINNEVERN

 • Datering av eldre bygninger.
 • Historien blir til mens du graver. 300 år gammelt hus fram fra glemselen.
 • Stil – fra store linjer til små detaljer. Stilens utvikling i hus og interiør gjennom 300 år.
 • Registrering og vurdering av kulturminner. Metode og system.
 • Kulturminner på Konnerud (i Drammen).
 • Kulturminner i Lier.
 • Kulturminner i Nedre Eiker.
 • Kulturminner i Øvre Eiker.
 • Hus i Hønefoss.
 • Jugendbyen Hønefoss.
 • Livet som «fredet» huseier. Utfordringer med å eie fredet hus.
 • Gammelt hus – Hvordan bevare kulturverdiene og tilpasse til ny bruk.
 • Frydenhaugs hovedbygning – en forvandlingens mester.

 

Jo Sellæg

Kulturminneforvalter

 

Tidligere rådgiver i bygningsvern, nå deltidspensjonist og formidler av kunnskap og historie knyttet til vår fysiske kulturarv.

 

KONTAKT

 

E-post: jo(at)sellaeg.no

 

Mobil: + 9552 6992

 

Smithestrømsveien 7, 3045 Drammen

 

Copyright © All Rights Reserved