Velkommen

LYKKEN ER Å DELE FRODIG FORTID MED ANDRE

Det er høyere under taket i kulturminnevernet enn mange andre steder. Foto fra Smithestrøm: Devegg Ruud.

Drammen er full av overraskelser – spennende hus, historiske hendelser og markante personligheter som har satt sitt preg på byen. På vandring gjennom gater, smug og portrom møter vi en levende fortid som venter på å bli oppdaget og formidlet til nye byvandrere, lyttere og lesere.

Jeg kan byens historie og formidler den gjennom byvandringer, foredrag, bøker og artikler. Etter 44 års virksomhet innen bygningsvern, restaurering av antikvariske hus, og registrering og vurdering av kulturminner, er også kulturminnevernet en viktig del av min kulturformidling.

 

AKTUELT NÅ

VESTFOLDBANEN GJENNOM

SMITHESTRØMS HAGE

 

Ny Vestfoldbane vil krysse 1700-tallets terrasserte hageanlegg på Smithestrøm.

Hage- og gårdsanlegget representerer en del av byens umistelige fortid og inngår som et viktig element i kommunens planlagte kulturminnesatsing. Hovedbygningen regnes som et av landets beste eksempler på rokokkostilen og har derfor stor nasjonal interesse. Det er derfor viktig å legge til rette for gode løsninger på de utfordringer som reguleringsplanen og jernbaneprosjektet innebærer for lystgården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomontasje slik vi kan se for oss anleggsarbeidet. ©Jo Sellæg

UNIK MULIGHET FOR NY BYDELSPARK

 

Når jernbaneanlegget er fullført i 2024, ligger mulighetene åpne for å etablere en ny bydelspark over sporet. Da kan det gamle hageanlegget på Smithestrøm gjenskapes, og det kan opparbeides park- og aktivitetsarealer over de nye sporene. Ny gang- og sykkelvei kan erstatte det gamle sporet til Vestfoldbanen. Smithestrøm park kan bli navet i et knutepunkt med sykkelstier mot Sundland, Sundhaugen, Strømsø torg og Austad/Fjell.

 

 

 

Foto over: Smithestrøms hage omkring 1950. Foto i Eiker Arkiv.

 

Kart til høyre: Arkitektene Ghilardi+Hellsten har på oppdrag fra Drammen kommune laget en mulighetsstudie til ny bydelspark. Tegning hentet fra arkitektenes nettside. Jeg har markert den gamle prydhagen på Smithestrøm med grønn farge. Den opprinnelige hagen er i dag fordelt på to eierdommer.

 

Jo Sellæg

Kulturminneforvalter

 

Tidligere rådgiver i bygningsvern, nå deltidspensjonist og formidler av kunnskap og historie knyttet til vår fysiske kulturarv.

 

KONTAKT

 

E-post: jo(at)sellaeg.no

 

Mobil: + 9552 6992

 

Smithestrømsveien 7, 3045 Drammen

 

Copyright © All Rights Reserved