Lykken er å skape liv og trivsel i verneverdige husSmithestrømSagbrukseier Gabriel Smith overtok gården Nedre Strøm da han giftet seg med Petronelle Høeg. I 1767 startet han arbeidet med å reise sitt nye landsted. Etter to års byggearbeider døde den rike forretningsmannen, og det ble Petronelle og fra 1778 sønnen Anders som skulle fullføre verket.

Smiths landsted fikk store dimensjoner og ruver på ryggen av Strømmorenen. Det framstår med sitt elegante mansardtak som et helstøpt byggverk fra rokokkotiden. Mestersnekker Brede Rantzau satte med dette punktum for en lang karriere som Østlandets fremste “arkitekt” og byggmester. Mesterens “klo” kommer bl.a. til uttrykk i hoveddøren med det elegante overlyset, i trappen og i de elegante dørene. Trapperekkverket er utformet med attisk båndslyng og er en luksusutgave av Rantzaus alterring i Kongsberg kirke.

Etter tre generasjoner Smith på Nedre Strøm ble eiendommen omtalt som Smithestrøm. Klengenavnet Onshuusgården fikk gården etter grosserer Emil Onshuus, som ble eier i 1910.

Smithestrøm var opprinnelig det største bruket i Strømsgodset, og omfattet også enkesetet Sundland og en “avlsgård” på Pukerud. Rett etter 1900 ble skogen solgt og store deler av jordveiene lagt ut til boligtomter. Den store driftsbygningen ble revet etter krigen, og med ny eier i 1952 ble deler av parken og sidebygningene skilt ut og solgt. Samtidig ble hovedbygningens store rom delt opp og innredet til 14 leiligheter og vedlikeholdet ble forsømt.

Bygningen var rivningstruet da jeg kjøpte eiendommen og startet restaureringsarbeidet i 1976. Huset er fredet.

Fotos av Væring/Riksantikvaren (hagefasaden) og Jenny Christensen/Drammens Museum (tunsiden) fra 1880-årene.

bilde bilde bilde