Lykken er å skape liv og trivsel i verneverdige husBygningshistorie og lokalhistorieHistorie og hus og folk i lokalmiljøet er populært.

 • På oppdrag skriver jeg lokalhistorie og bygningshistorie. Jeg har også mitt eget forlag, utfører layout og montasje, og følger bokproduksjonen fram til ferdig produkt.
 • Jeg holder foredrag over de samme temaer, vanligvis illustrert med bilder (Power-Point), og kan tilby et “skreddersydd” foredrag eller et jeg allerede har forberedt.
 • For mer enn 30 år siden innførte jeg begrepet byvandringer i Drammen, har utarbeidet 16 byvandringskart og er den som best kan formidle byens historie.

Her er noen av mine bokutgivelser:

 • Drammen – blott til lyst. Lystgårder og lystgårdstradisjoner i og rundt Drammen 1700-1860. Jo Sellæg AS 2014.
 • Fossum – Verk og hus – om Norges eldste bedrift, om Løvenskioldfamilien og ikke minst om et våre mest markante empirehus. Løvenskiold-Fossum 2012. Boken er ikke i salg.
 • Drammen – by i utvikling gjennom 400 år (redaktør og hovedforfatter) – om byens fysiske utvikling, byplanlegging, arkitekter og arkitektur. Brakar, 2010.
 • Bjarne Thinn Syvertsen og den moderne arkitekturen (sammen med Einar Sørensen og Åsmund Thorkildsen) – om en av landets fremste og mest produktive modernistiske arkitekter. Labyrinth Press 2008.
 • Ulefos Hovedgaard – først og fremst. Bygnings- og eierhistorien til landets fremste og mest markante empirehus. Telemark Museum, 2007.
 • Hus i Hønefoss – byutvikling, byggeskikk og kulturminner. Ringerike kommune, 2007.
 • Hus i Strømsgodset – om bevaring av kulturminner i Strømsgodset. Bydels- og bygningshistorie samt oversikt over bevaringsverdig bebyggelse. Drammen kommune, Byplankontoret. Planlagt utgitt 2013.
 • Drammen bad – en ren fornøyelse. Drammens badehistorie med vekt på Drammen Bads historie gjennom 100 år. Drammen kommunale bad, 2003.
 • Konnerudverket – bergverket i Drammen (sammen med Erik Bjørløw-Larsen) – om lokalsamfunnet på Konnerud med vekt på stedets bergverk, industrihistorie og møllevirksomhet. Brakar, 2002.
 • Sølvveien - landets første kongevei – om Kongeveien fra Kongsberg til Hokksund og Bragernes (1620-årene) med forlengelse til Christiania i 1660-årene. Statens vegvesen Buskerud, 2002.
 • Fra masken til ilden – om Drammens teaterhistorie og Drammens Teaters historie gjennom 200 år. Drammens Teater, 2000.
 • Buskeruds Amt er blitt hendelsesrikt. Ny utgave på 3 språk av boka om Buskerud. Buskerud fylkeskommune, 2000.
 • Klubben i Drammen – om Drammens selskapshistorie og spesielt St. Olavs Klub 1799-1999. 1999.
 • Veg på kryss og tvers i Buskerud. Fylkets veihistorie med vekt på de siste hundre år. Statens vegvesen Buskerud, 1999.
 • Fra tømmer til høyteknologi – Drammens næringslivs historie. Drammen Næringslivsforening 1847-1997. 1997.
 • Hus for folk flest – om sosial boligbygging i Drammen. Drammen Boligbyggelag 1946-1996. 1996.
 • Buskeruds Amt er blitt hendelsesrikt. Historisk introduksjon til fylket og dets 20 kommuner med vekt på det typiske og det overraskende. Buskerud fylkeskommune, 1994.
 • Drammen - det var en gang (sammen med Tor Adler Knudsen). Introduksjon til Drammens historie. Brakar 1994.
 • A/S Elektrisk Produktion 1918-1993 – om en pionerbedrift innen elektrisk materiell. EP, 1993.
 • Drammen – der folk møtes (sammen med Tor Adler Knudsen). Et besøk på byens møteplasser. Brakar, 1993.
 • Hus i sentrum – om bevaring av kulturminner i sentrale Drammen. By- og bygningshistorie samt oversikt over bevaringsverdig bebyggelse. Byplankontoret, Drammen kommune, 1993.
 • Drammen - kort og godt (sammen med Tor Adler Knudsen). Gamle Drammen på postkort. Brakar, 1992.
 • Kulturminner i og ved elven. En registrering og omtale av kulturminner knyttet til elven i forbindelse med “Elveplanen”. Fylkesmannen i Buskerud, 1989.
 • Banken i byen. Lokal sentralbankhistorie med folkelige innslag. Norges Bank i Buskerud og Vestfold 1838-1988. 1988.
 • Sandsvær og Jondalen. Bevaringsplan for deler av Kongsberg. Kongsberg kommune, 1987.
 • Tollbugata 41-73, hus og miljø før og nå. En registrering av bygningsmiljøet og et forslag til verneplan. Fortidsminneforeningen i Buskerud, 1985.
 • Speiderhåndboka. Håndbok for speidere. Norsk Speiderforbund, 1982.
 • Speiderguttboka. Håndbok for speidere. Norsk Speidergutt-Forbund, 1974.

bilde bilde bilde