Lykken er å skape liv og trivsel i verneverdige husKulturminnevurderingJeg har mange års erfaring med å registrere, verdivurdere og prioritere kulturminner på oppdrag av kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen og offentlige og private eiere. Siden det ikke har foreligget et praktisk og målrettet system for verdivurdering og prioritering av større grupper av kulturminner, har jeg siden 1993 bygget ut et system som nå er benyttet av blant annet Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Ringerike (Hønefoss), Lier, Nedre Eiker og Hole.

Mine kunder kaller systemet ”Jo Sellægs system for kulturminnevurdering”.

Systemet er et praktisk redskap for

 • kommunen ved arealplanlegging, byggesaksbehandling og kulturformidling,
 • fylkeskommunen ved kulturminneplanlegging,
 • eierne og brukerne ved å gi forutsigbarhet knyttet til utvikling og drift av eiendom, og
 • innbyggerne, som gis kunnskap om viktige, lokale kulturminner.

 • Vurderingsverktøyet gir

  • rask og enkel registrering og vurdering i felten,
  • tilfredsstillende avklaring og dokumentasjon for saksbehandling,
  • vurderingsresultat med god kvalitet til et minimum av tidsforbruk, og etterprøvbare vurderinger.

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

  bilde bilde bilde